تیر ۱۴۰۲(فرمت تاریخ آرشیو ماهانه)
دسته‌بندی نشده

این داستان: ملال

چندین سال است برای خود مینویسم و هر بار در نمایشگاهی یا مکان فرهنگی یی دوستی را ملاقات میکنم، اولین سئوالش این است. هنوز کتاب

ادامه مطلب »