نوشته‌های من
نوشته‌های من

برای تویی که منم مینویسم

برای تویی که منم مینویسم دلبرکم،  بعدها که بزرگتر شدی  و ملول بودن ما از بالا دیدی خواهی فهمید اینکه نزادیمت بزرگترین لطف زندگیت بود

ادامه مطلب »