فروردین ۱۴۰۱(فرمت تاریخ آرشیو ماهانه)
دسته‌بندی نشده

مرگ

    امروز داشتم می‌مردم. خیلی سخت نبود. مرگ‌رو میگم. درد هم نداشت. در حقیقت خیلی ساده هم داشت اتفاق می‌افتاد. داشتم به عادت همیشه‌ام

ادامه مطلب »